Ωκύαλος

 
εστιατόριο   επικοινωνία
     
μενού   κάβα
 

Λίγο καιρό πριν, το μαγευτικό τοπίο η αφρισμένη θάλασσα και η παράδοση, μας ενέπνευσαν να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή γωνιά, όπου τα εδέσματα, το κρασί και η μπύρα θα συμβάλλουν στην επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Ωκύαλος

 

 
 
   

Εστιατόριο Ωκύαλος ~ Απολλωνία 84003, Σίφνος ~ τηλ.: 2284032060

 

«Ωκύαλοs Nαυs» σημαίνει σκάφος που πλέει ταχέως στη θάλασσα (το σκάφοs του Oδυσσέα στο πασίγνωστο Ομηρικό έποs).

 

αἶψα δ᾽ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
Ἠελίου τ᾽ αὐγὴ Ὑπεριονίδαο ἄνακτος·
ἑξείης δ᾽ ἑτάροισιν ἐπ᾽ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
οἱ δ᾽ ἐν νηί μ᾽ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνῆπτον·

αὐτοὶ δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ᾽ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν·